Ρόδο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0311 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ρόδο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0311 ‰]

από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο, εκ ρόδων άκανθα