Ρύμη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ρύμη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

εν τη ρύμη του λόγου (εκφρ.) , ανά τας ρύμας (/οδούς) και τα αγυιάς (εκφρ.)