Σάκχαρο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σάκχαρο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

σακχαρώδης διαβήτης, σακχαρομύκητας