Σαρκίο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σαρκίο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002‰]

φθαρτό σαρκίο