Σέβας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σέβας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009‰]

τα σέβη μου