Σημειωτ(έ)ος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.009‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σημειωτ(έ)ος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.009‰]

βήμα σημειωτόν