Σπάθη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σπάθη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

Δαμόκλειος σπάθη