Σπεύδω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0623‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σπεύδω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0623‰]

σπεύδε βραδέως