Στέφανος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0301‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Στέφανος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0301‰]

κατάθεση στεφάνου, νυμφικός/ακάνθινος στέφανος