Στόμαχος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Στόμαχος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

πλύση στομάχου, πάθηση στομάχου, έλκος στομάχου, μοίρα στομάχου