Συκή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Συκή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005‰]

φύλλο συκής