Συντεταγμένος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Συντεταγμένος, -η, -ο
συντεταγμένη πολιτεία, συντεταγμένοι μαθητές, γεωγραφικές συντεταγμένες