Τάξις

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τάξις

ησυχία τάξις και ασφάλεια,