Τάπητας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0049 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τάπητας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0049 ‰]

επί τάπητος, τάπητας της ασφάλτου