Τέκνο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.015 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τέκνο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.015 ‰]

γνήσιο/πνευματικό τέκνο, αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, και εσύ, τέκνο Βρούτε;,