Τεσσαράκοντα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τεσσαράκοντα
τεσσαράκοντα παρά μία, Τεσσαράκοντα Μαρτύρων