Τέταρτος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2085 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τέταρτος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2085 ‰]

τετάρτη δημοτικού, πρώτη τετάρτου (ημερομηνία), τετάρτη ταχύτητα, υψώνω στην τετάρτη (για αριθμό)