Τετελεσμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τετελεσμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

προ τετελεσμένου γεγονότος, τετελεσμένον γεγονός