Τεθλιμμένος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τεθλιμμένος
τεθλιμμένοι συγγενείς (σε αγγελτήριο θανάτου)