τράπεζα[ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4492 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
τράπεζα[ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4492 ‰]

από τραπέζης και κοίτης (/κλίνης)