Τριάκοντα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Τριάκοντα
τριάκοντα αργύρια, τριάκοντα τύραννοι