Χαίνων, -ουσα, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χαίνων, -ουσα, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

χαίνουσα πληγή, χαίνον βάραθρο