Χαλεπός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χαλεπός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

χαλεπά τα καλά, χαλεπός φέρω