Χαλινός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χαλινός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

χαλινός γλώσσας