Χάριν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0185 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χάριν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0185 ‰]

χάριν ευκολίας, λόγου χάριν, παραδείγματος χάριν