Χάρις

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χάρις

τρεις Χάριτες, αίτηση χάριτος, περίοδος χάριτος, λόγου χάριν