Χείρα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χείρα

χείρα βοηθείας, ρολόι χειρός, νίπτω τας χείρας μου, δι’ ανατάσεως της χειρός, εκ χειρός, από χειρός, δια χειρός, έργα των χειρών μου, χει χείρα νίζει