Χοίρος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Χοίρος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027 ‰]

έρμα χοίρου, εκτροφή χοίρων