Ύδωρ

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ύδωρ

περί ανέμων και υδάτων, αγιασμός των υδάτων, γη και ύδωρ