Υιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0052 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0052 ‰]

άσωτος υιός, Πατρός και Υιού