Υπέρυθρος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,002 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υπέρυθρος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,002 ‰]

υπέρυθρες ακτίνες, υπέρυθρη ακτινοβολία