Υπογεγραμμένος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υπογεγραμμένος, -η, -ο
υπογεγραμμένη επιστολή