Υποπίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0059 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υποπίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0059 ‰]

υποπίπτω σε αμάρτημα