Υπόψιν

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υπόψιν
υπόψιν/υπόψη ότι/του τάδε