Υψηλός, -ή, -ό

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υψηλός, -ή, -ό
υψηλοί προσκεκλημένοι, υψηλά πρόσωπα, υψηλή κοινωνία, αφ’ υψηλού, υψηλό επίπεδο, υψηλή ποιότητα, υψηλά ιδανικά, υψηλή ραπτική, υψηλού κινδύνου, υψηλές προσδοκίες, υψηλό φρόνημα, υψηλή τιμή, υψηλή συχνότητα