Ύστερος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ύστερος, -η, -ο
ύστερη σκέψη, εκ των υστέρων