Ύβρις

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ύβρις
διέπραξε ύβριν/ύβρη