Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
'Εχω

πόθεν έσχες έχω περί πολλού καλώς εχόντων των πραγμάτων έχει καλώς έχω κατά νου έχω σώας τας φρένας  

άβυσσος xx

άβυσσος άβυσσον (επικαλείται) xx

άβυσσος xx

άβυσσος άβυσσον (επικαλείται) xx

άβυσσος xx

άβυσσος άβυσσον (επικαλείται) xx

Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

αγαθά Κιλίκων (έχει) το κοινόν αγαθόν κόποις κτώνται ταγαθά

Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

αγαθά Κιλίκων (έχει) το κοινόν αγαθόν κόποις κτώνται ταγαθά

Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

αγαθά Κιλίκων (έχει) το κοινόν αγαθόν κόποις κτώνται ταγαθά

Αγαστός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

αγαστή σύμπνοια 

Αγαστός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

αγαστή σύμπνοια 

Αγαστός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

αγαστή σύμπνοια 

Άγγελος

άγγελος ειδήσεων άγγελος κακών (επών)

Άγγελος

άγγελος ειδήσεων άγγελος κακών (επών)

Άγγελος

άγγελος ειδήσεων άγγελος κακών (επών)

Αγκάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014‰]

με ανοιχτές αγκάλες στις αγκάλες του Mορφέως

Αγκάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014‰]

με ανοιχτές αγκάλες στις αγκάλες του Mορφέως

Αγκάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014‰]

με ανοιχτές αγκάλες στις αγκάλες του Mορφέως

Άγνωστος -η -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός) αγνώστω Θεώ αγνώστων λοιπών στοιχείων

Άγνωστος -η -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός) αγνώστω Θεώ αγνώστων λοιπών στοιχείων

Άγνωστος -η -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός) αγνώστω Θεώ αγνώστων λοιπών στοιχείων

Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)