Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άσπονδος, -η, -ο

άσπονδος φίλος

Άστυ
κλεινόν άστυ
Άσύγγνωστος, -η, -ο
ασύγγνωστη πλάνη (νομ.)
Άσωτος,-η, -ο

άσωτος υιός

Άτρακτος
ωριαία άτρακτος (αστρον.)
Ατραπός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0017 ‰]

η ατραπός της αρετής (μτφ.)

Αττικός, -ή, -όν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.129 ‰]

αττικόν άλας

Αυθωρεί [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

αυθωρεί και παραχρήμα (έκφρ.)

Αύλακα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.001 ‰]

αύλακες του εγκεφάλου (ανατ.), ωκεάνια αύλακα (γεωλ.)

Αυξάνω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.3709 ‰]

αυξάνονται και πληθαίνονται

Αυστηρός, -ή, -όν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0844 ‰]

αυστηρώς ακατάλληλο

Άφεση

άφεσις αμαρτιών

Αφύπνιση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0031 ‰]

υπηρεσία αφυπνίσεως του ΟTΕ

Άχθος

άχθος αρούρης

Βαδίζω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0173 ‰]

βαδίζω την πεπατημένην (οδόν)

Βαίνω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.005 ‰]

βαίνουν καλώς, βαίνει κατ' ευχήν, βαίνω κατά κρημνών

Βάλλω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2208 ‰]

ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω (φρ.)

Βασιλεύς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0112 ‰]

βασιλικότερος του βασιλέως (φρ.), ο βασιλεύς των βασιλέων (εκκλ.)

Βάτος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

φλεγόμενης βάτου

Βδελυγμία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

μετά βδελυγμίας (φρ.)