Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Βηξ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

απορία ψάλτου βηξ (φρ.)

Βίος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.043 ‰]

βίο(ν) ανθόσπαρτο(ν), παράλληλοι βίοι (έκφρ.), διά βίου, βίος και πολιτεία (φρ.), κάνω τον βίο αβίωτο, βίοι αγίων, άβιος βίος, βίος ου βιωτός

Βορά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.043 ‰]

βορά των σκυλιών

Βουκολικός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

βουκολικά ποιήματα/έπη, βουκολική διαίρεση

Βουλή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4285 ‰]

άγνωτοι αι βουλαί του Υψίστου (/Κυρίου)

Βοώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0013 ‰]

φωνή βοώντος εν τη ερήμω (φρ.)

Βραδύς, -εία, -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0239 ‰]

βραδεία καύση (χημ.)

Βρασμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0016 ‰]

εν βρασμώ ψυχής

Βραχύς, -εία, -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0039 ‰]

μακρά/βραχέα φωνήεντα, διά βραχέων, βραχέα κύματα, βραχείας διαρκείας

Βρίθω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

βρίθει λαθών

Βροχηδόν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

έπεφταν βροχηδόν

Βωβός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0026 ‰]

βωβός κινηματογράφος, βωβό πρόσωπο

Βωμολοχία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

απαγορεύται η βωμολοχία

Γαία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0029 ‰]

διανομή εθνικών γαιών, απαλλοτρίωση γαιών, γαίαν έχοι ελαφράν (απαρχ. έκφρ.)

Γείτων
γείτονα χώρα
Γενεά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0123 ‰]

χάσμα γενεών, (επί) γενεές γενεών (έκφρ.), τον πέρασε γενεές δεκατέσσερις (έκφρ.)

Γεννιέμαι

είμαι γεννηθείς/γεννηθείσα

Γένοιτο
ο μη γένοιτο
Γηραιός, -ά, -ό
γηραιά ήπειρος
Γήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.003 ‰]

σύνταξη γήρατος