Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Δήλιος, -ια, -ιον

δήλιο(ν) πρόβλημα

Διά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0954 ‰]

δι’ ανατάσεως της χειρός, διά της βίας, διά παντός, διά βίου, διά άπαξ, δι’ ευχών, διά ταύτα, διά τούτο, ακατάλληλον δι' ανηλίκους, απαγορεύω δια ροπάλου, δια βοής, δι' αλληλογραφίας, δια νόμου, δια νυκτός, διά παν ενδεχόμενον, δια πυρός και σιδήρου, δια της εις άτοπον απαγωγής, δια της πλαγίας οδού, δια χειρός, δι' εσχάτην προδοσίαν, διά βραχέων (λόγων), διά μακρών (λόγων), διά πασών (χορδών)

Διαγωγή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

διαγωγή αρίστην(/κοσμιωτάτην/κοσμία)

Διακατέχω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.008 ‰]

με διακατέχει (ο) φόβος

Διαλείπων
διαλείπων πυρετός (ιατρ.)
Διανοίγω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0023 ‰]

διανοίγω μια σήραγγα

Διαπρύσιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

διαπρύσιος κήρυκας

Διάπυρος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

διάπυρη μάζα

Διαρρέω [Σ.Χ./ΕΘΕΓ: 0.0143 ‰]

ο Πηνειός διαρρέει τη θεσσαλική πεδιάδα

Διαρρηγνύω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0045 ‰]

άγνωστοι διέρρηξαν ένα κατάστημα

Διασκελισμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

μετρικός/νοηματικός διασκελισμός, διασκελισμός του στίχου

Διατάσσω

αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Διατελέσας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0008 ‰]

διατελέσαντες πρυτάνεις

Διατεταγμένος
διατεταγμένο σώμα
Διατρέχω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0133 ‰]

διατρέχω τον κίνδυνο

Διατρυπώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

η ξιφολόγχη διατρύπησε το σώμα του

Δίαυλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0168 ‰]

δίαυλος επικοινωνίας

Διαφυγών, -ούσα, -όν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

διαφυγόν κέρδος

Διαχέω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.005 ‰]

το φως διαχέεται (επιστ.)

Διδάκτωρ
υποψήφιος διδάκτωρ