Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Φιάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0081 ‰]

φιάλη αίματος, φιάλη οξυγόνου, φιάλη υγραερίου

Φίλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2163 ‰]

άσπονδος φίλος

Φλοιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0063 ‰]

φλοιός δέντρου, φλοιός εγκεφάλου, φλοιός Γης

Φόρτος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.007 ‰]

φόρτος εργασίας, γαστρικός φόρτος

Φρένες
έξω φρενών, σώας τας φρένας
Φρούδος-η/α-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

φρούδαι ελπίδες

Φυλάττω

Θεός φυλάξοι

Φύσει [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0013 ‰]

φύσει αδύνατον

Φως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1267 ‰]

άπλετον φως

Χαίνων, -ουσα, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

χαίνουσα πληγή, χαίνον βάραθρο

Χαλεπός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

χαλεπά τα καλά, χαλεπός φέρω

Χαλινός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

χαλινός γλώσσας

Χάριν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0185 ‰]

χάριν ευκολίας, λόγου χάριν, παραδείγματος χάριν

Χάρις

τρεις Χάριτες, αίτηση χάριτος, περίοδος χάριτος, λόγου χάριν

Χείρα

χείρα βοηθείας, ρολόι χειρός, νίπτω τας χείρας μου, δι’ ανατάσεως της χειρός, εκ χειρός, από χειρός, δια χειρός, έργα των χειρών μου, χει χείρα νίζει

Χοίρος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027 ‰]

έρμα χοίρου, εκτροφή χοίρων

Ψεύδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0065 ‰]

ασύστολα ψεύδη.

Ψυχή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0764 ‰]

ψυχή τε και σώματι

Ως [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.9602‰]

ως είθισται,ως ειπείν, ως εκ περισσού, ως εκ τούτου, ως εκ των δυνατών, ως επί τον πλείστον, ως ώφειλε , ως μη ώφειλε (ώφελε), ως εικάσαι

Ωφέλεια [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0133‰]

κοινής ωφελείας