Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αλλότριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022 ‰]

εξ ιδίων τα αλλότρια (απαρχ. έκφρ.)

Άλλως

ούτως ή άλλως (έκφρ.) άλλως πως

Άλλως

ούτως ή άλλως (έκφρ.) άλλως πως

Άλλως

ούτως ή άλλως (έκφρ.) άλλως πως

Άλμα

άλμα εις ύψος άλμα εις μήκος άλμα επί κοντώ

Άλμα

άλμα εις ύψος άλμα εις μήκος άλμα επί κοντώ

Άλμα

άλμα εις ύψος άλμα εις μήκος άλμα επί κοντώ

Άλως
η άλως μεταμορφώσεως/επαφής (ορυκτ.) μεγάλη άλως (μετεωρ.) η άλως της θηλής του μαστού (ανατ.) γεροντική άλως (ιατρ.)
Άλως
η άλως μεταμορφώσεως/επαφής (ορυκτ.) μεγάλη άλως (μετεωρ.) η άλως της θηλής του μαστού (ανατ.) γεροντική άλως (ιατρ.)
Άλως
η άλως μεταμορφώσεως/επαφής (ορυκτ.) μεγάλη άλως (μετεωρ.) η άλως της θηλής του μαστού (ανατ.) γεροντική άλως (ιατρ.)
Αμαύρωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

αμαύρωση οφθαλμού (ιατρ.) αμαύρωση μετάλλου (χημ.) αμαύρωση χείλους (αστρον.)

Αμαύρωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

αμαύρωση οφθαλμού (ιατρ.) αμαύρωση μετάλλου (χημ.) αμαύρωση χείλους (αστρον.)

Αμαύρωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

αμαύρωση οφθαλμού (ιατρ.) αμαύρωση μετάλλου (χημ.) αμαύρωση χείλους (αστρον.)

Αμαχητί

παραδόθηκε αμαχητί

Αμαχητί

παραδόθηκε αμαχητί

Αμαχητί

παραδόθηκε αμαχητί

Αμβλύς -εία -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

αμβλεία γωνία

Αμβλύς -εία -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

αμβλεία γωνία

Αμβλύς -εία -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

αμβλεία γωνία

Αμελητέος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

αμελητέα ποσότητα αμελλητί