Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αναρτήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ο αναρτήρας του σπέρματος (βοτ.) ο αναρτήρας του οσχέου (ανατ.)

Αναρτήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ο αναρτήρας του σπέρματος (βοτ.) ο αναρτήρας του οσχέου (ανατ.)

Ανάταση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

δι’ ανατάσεως της χειρός (έκφρ.)

Ανάταση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

δι’ ανατάσεως της χειρός (έκφρ.)

Ανάταση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

δι’ ανατάσεως της χειρός (έκφρ.)

Άνδρας

ενός ανδρός αρχή δις εξαμαρτείν ταυτόν ου σοφού ανδρός το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Άνδρας

ενός ανδρός αρχή δις εξαμαρτείν ταυτόν ου σοφού ανδρός το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Άνδρας

ενός ανδρός αρχή δις εξαμαρτείν ταυτόν ου σοφού ανδρός το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανέκαθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

γνώριζε ανέκαθεν

Ανέκαθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

γνώριζε ανέκαθεν

Ανέκαθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

γνώριζε ανέκαθεν

Ανέστη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Xριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη

Ανέστη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Xριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη

Ανέστη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Xριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη

Ανέστιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

ανέστιος και πένης (έκφρ.)

Ανέστιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

ανέστιος και πένης (έκφρ.)

Ανέστιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

ανέστιος και πένης (έκφρ.)

Άνευ

άνευ αδείας (εκφρ.) άνευ αποδοχών (εκφρ.) άνευ αποχρώντος λόγου (εκφρ.) άνευ διδασκάλου (εκφρ.) άνευ λόγου (και αιτίας) (εκφρ.) άνευ όρων (εκφρ.) άνευ ουσίας (και αντικειμένου) (εκφρ.) άνευ προηγουμένου (εκφρ.) άνευ φόβου και πάθους (εκφρ.)

Άνευ

άνευ αδείας (εκφρ.) άνευ αποδοχών (εκφρ.) άνευ αποχρώντος λόγου (εκφρ.) άνευ διδασκάλου (εκφρ.) άνευ λόγου (και αιτίας) (εκφρ.) άνευ όρων (εκφρ.) άνευ ουσίας (και αντικειμένου) (εκφρ.) άνευ προηγουμένου (εκφρ.) άνευ φόβου και πάθους (εκφρ.)

Άνευ

άνευ αδείας (εκφρ.) άνευ αποδοχών (εκφρ.) άνευ αποχρώντος λόγου (εκφρ.) άνευ διδασκάλου (εκφρ.) άνευ λόγου (και αιτίας) (εκφρ.) άνευ όρων (εκφρ.) άνευ ουσίας (και αντικειμένου) (εκφρ.) άνευ προηγουμένου (εκφρ.) άνευ φόβου και πάθους (εκφρ.)