Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανήκεστος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

ανήκεστα κακά(δεινά) ανήκεστος βλάβη

Ανήκεστος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

ανήκεστα κακά(δεινά) ανήκεστος βλάβη

Ανήκεστος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

ανήκεστα κακά(δεινά) ανήκεστος βλάβη

Άνθρακας

άνθρακας ο θησαυρός

Άνθρακας

άνθρακας ο θησαυρός

Άνθρακας

άνθρακας ο θησαυρός

Αντί [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1613 ‰]

αντ' αυτού αντί πάσης θυσίας άλλ' αντ' άλλων

Αντί [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1613 ‰]

αντ' αυτού αντί πάσης θυσίας άλλ' αντ' άλλων

Αντί [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1613 ‰]

αντ' αυτού αντί πάσης θυσίας άλλ' αντ' άλλων

Αντίπαλος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1214 ‰]

αντίπαλον δέος

Αντίπαλος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1214 ‰]

αντίπαλον δέος

Αντίπαλος-η-ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1214 ‰]

αντίπαλον δέος

Αντιφάσκω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

φάσκω και αντιφάσκω

Αντιφάσκω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

φάσκω και αντιφάσκω

Αντιφάσκω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

φάσκω και αντιφάσκω

Άνω

άνωθεν εντολή άνω ποταμών ανωτέρα βία και εις ανώτερα

Άνω

άνωθεν εντολή άνω ποταμών ανωτέρα βία και εις ανώτερα

Άνω

άνωθεν εντολή άνω ποταμών ανωτέρα βία και εις ανώτερα

Άξιος-α-ο

άξιον εστί άξιος θανείν άξιος λόγου άξιος τριχός

Άξιος-α-ο

άξιον εστί άξιος θανείν άξιος λόγου άξιος τριχός