Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγνωστος -η -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός) αγνώστω Θεώ αγνώστων λοιπών στοιχείων

Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)
Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)
Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)
Αγρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059‰]

αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε) αγρόν την πόλιν ποιεί

Αγρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059‰]

αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε) αγρόν την πόλιν ποιεί

Αγρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059‰]

αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε) αγρόν την πόλιν ποιεί

Άγω

άγομαι και φέρομαι άγω εις πέρας

Άγω

άγομαι και φέρομαι άγω εις πέρας

Άγω

άγομαι και φέρομαι άγω εις πέρας

Αγωνίζομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0537‰]

αγωνίζομαι περί του σώματος

Αγωνίζομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0537‰]

αγωνίζομαι περί του σώματος

Αγωνίζομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0537‰]

αγωνίζομαι περί του σώματος

Άδεια

άνευ αδείας

Άδεια

άνευ αδείας

Άδεια

άνευ αδείας

Άδηλος-η-ο

άδηλα τα των πολέμων