Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άδυτος -η -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων

Άδυτος -η -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων

Άδυτος -η -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων

Άδωρος-η-ο

άδωρα δώρα

Άδωρος-η-ο

άδωρα δώρα

Άδωρος-η-ο

άδωρα δώρα

Αέρας

από αέρος και θαλάσσης

Αέρας

από αέρος και θαλάσσης

Αέρας

από αέρος και θαλάσσης

Αθέμιτος -η -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0077 ‰]

άρρητα αθέμιτα

Αθέμιτος -η -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0077 ‰]

άρρητα αθέμιτα

Αθέμιτος -η -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0077 ‰]

άρρητα αθέμιτα

Αιγίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0094 ‰]

υπο την αιγίδα

Αιγίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0094 ‰]

υπο την αιγίδα

Αιγίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0094 ‰]

υπο την αιγίδα

αιδήμων-ων-ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

αιδήμων σιγή

αιδήμων-ων-ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

αιδήμων σιγή

αιδήμων-ων-ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

αιδήμων σιγή

Αίθριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

κεραυνός εν αιθρία (έκφρ.)

Αίθριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

κεραυνός εν αιθρία (έκφρ.)