Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Μειοψηφών, -ούσα, -ούν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

μειοψηφούσα παράταξη/άποψη

Μέλας, -αινα, -αν
μέλας ζωμός, Μέλας Δρυμός
Μέλλων, μέλλουσα, μέλλον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2041 ‰]

μέλλουσα Kρίση (εκκλ.), τα μέλλοντα

Μέλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.6831 ‰]

γρηγοριανό μέλος, αμβροσιανό μέλος

Μένεα τα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0008 ‰]

πνέω τα μένεα (φρ.)

Μενετός,-ή,-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

οι καιροί ου μενετοί

Μέριμνα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0205 ‰]

κοινωνική/διοικητική μέριμνα

Μεριμνώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0102 ‰]

μεριμνά και τυρβάζει (έκφρ.)

Μεσημβρία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

προ μεσημβρίας, μετά μεσημβρία(ν)

Μεσημβρινός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027 ‰]

νότιος μεσημβρινός άνεμος, μεσημβρινό παράθυρο/δωμάτιο / διαμέρισμα

Μεστός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

μεστά στάχυα, μεστό νοημάτων

Μετάγγιση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0036 ‰]

μετάγγιση αίματος

Μέταξα
παραγωγή μετάξης, οδός της μετάξης
Μετατεθειμένος, -η, -ο

υπάλληλος μετατεθειμένος

Μέτρο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.5368 ‰]

δρακόντεια μέτρα

Μέχρις

μέχρις αποδείξεως του εναντίου, μέχρις εσχάτων

Μηδείς, μηδεμία, μηδέν

μηδενός εξαιρουμένου, μηδένα προ του τέλους (γνωμ.)

Μισθός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0809 ‰]

δουλεύει αμησθί

Μνηστήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

οι μνηστήρες του βασιλικού θρόνου, οι μνηστήρες της Πηνελόπης

Μοίρα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0407 ‰]

επί ίση και ομοία μοίρα