Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Οικονομία
κατ’ οικονομίαν (έκφρ.), θεία οικονομία (θεολ.)
Οίκος
κατ’ οίκον (έκφρ.), τα του οίκου του, οίκος απωλείας, τα εν οίκω μη εν δήμω (φρ.), οίκος ευγηρίας/ανοχής/του Θεού/του ναύτη/μόδας, Λευκός Οίκος, βασιλικός/ αυτοκρατορικός οίκος, εμπορικός/εκδοτικός οίκος
Οίνος
ξηρός οίνος, οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου (έκφρ.)
Οιονεί
οιονεί νομή
Ολίγος, -η, -ο
ουκ ολίγα (έκφρ.), εντός ολίγου, προ ολίγου, εν ολίγοις ή δι’ ολίγων, των φρονίμων ολίγα (γνωμ.), ολίγον τι, είναι ολίγον τι βλάκας (έκφρ.)
Ολισθηρός, -ή, -ό
ολισθηρό έδαφος/οδόστρωμα
Ολίσθηση
ολίσθηση πετρωμάτων (γεωλ.), ολίσθηση κρυστάλλου (φυσ.), ολίσθηση συχνότητας (ηλεκτρον.), ολίσθηση γεννήτριας/κινητήρα (ηλεκτρολ.)
Όλως
όλως τυχαίως/παραδόξως
Ομαδόν
πυρά ομαδόν (στρατ.)
Όμβριος, -α, -ο
όμβρια ύδατα
Ομιλώ, -ούμαι
ομιλουμένη γλώσσα (= καθομιλουμένη)
Ομιλών
ομιλών κινηματογράφος
Όμμα
ιδίοις όμμασι (φρ.), παίρνω των ομματιών μου (και φεύγω) (φρ.)
Ομνύω
ομνύω εις το όνομα της Aγίας και Ομοουσίου και Aδιαιρέτου Tριάδος να φυλάττω το Σύνταγμα και τους νόμους
Όνος
περί όνου σκιάς (φρ.)
Όνυχας
εξ απαλών ονύχων (φρ.), (κρίνω) εξ όνυχος τον λέοντα
Όξινος, -η, -ο
όξινες ιδιότητες (χημ.), όξινη αντίδραση/βροχή, όξινο διάλυμα, όξινα άλατα
Όπισθεν
βάζω την όπισθεν, έλα με την όπισθεν
Οπίσω
ο οπίσω μου ερχόμενος (έκφρ.), ύπαγε οπίσω μου Σατανά (φρ.)
Οράω, -ώ

ας όψεται, αυτόπτης μάρτυς, είδομεν φως, ειδοποιός διαφορά