Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αίθριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

κεραυνός εν αιθρία (έκφρ.)

Αίσιος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

αίσιον και ευτυχές το νέον έτος

Αίσιος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

αίσιον και ευτυχές το νέον έτος

Αίσιος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

αίσιον και ευτυχές το νέον έτος

Αισχρός -ή -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.039 ‰]

αισχρόν εστί και λέγειν

Αισχρός -ή -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.039 ‰]

αισχρόν εστί και λέγειν

Αισχρός -ή -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.039 ‰]

αισχρόν εστί και λέγειν

Αιχμή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0323 ‰]

αιχμή του δόρατος ώρα αιχμής

Αιχμή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0323 ‰]

αιχμή του δόρατος ώρα αιχμής

Αιχμή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0323 ‰]

αιχμή του δόρατος ώρα αιχμής

Αιών [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ανά τους αιώνας (/αιώνες) αιωνία η μνήμη

Αιών [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ανά τους αιώνας (/αιώνες) αιωνία η μνήμη

Αιών [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ανά τους αιώνας (/αιώνες) αιωνία η μνήμη

Αιώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0188 ‰]

το αιώνιον πυρ αιωνία του η μνήμη (έκφρ.)

Αιώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0188 ‰]

το αιώνιον πυρ αιωνία του η μνήμη (έκφρ.)

Αιώνιος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0188 ‰]

το αιώνιον πυρ αιωνία του η μνήμη (έκφρ.)

Ακάνθινος -η -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ακάνθινος στέφανος

Ακάνθινος -η -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ακάνθινος στέφανος

Ακάνθινος -η -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ακάνθινος στέφανος

Άκμονας
μεταξύ σφύρας και άκμονος (έκφρ.)